fredag 5. juli 2013

Tante Siss

Tante Siss er en  gammel type tomatplante som tas vare på av plantearven. Tomatene blir gul. Jeg fikk to tante Siss planter og to busktomatplanter i gave. Fire planter ble til en liten skog i drivhuset.

Jeg rotet  med merkelappene  ved omplanting, og fikk derfor problemer med hvilke planter som  jeg skulle fjerne "tyvene" på. På busktomatplanter skal de ikke fjernes. Når jeg ikke visst hva som var hva, så ble tyvene fjernet litt vilkårlig. Det er kanskje derfor at det ble tomatskog i drivhuset. Det blir imidlertid mange tomater.


Tante Siss

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar